ارتباط با ما


 

آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس،مركز فناوری اطلاعات

تلفن:82883247

دورنگار:88220220

پست الكترونيك:TmuIT@modares.ac.ir