جدیدترین اخبار
بن کتاب سال 97 دانشجوی
قابل توجه دانشجويان محترم دانشكده - اطلاعیه بن کتاب سال 97 دانشجوی
اطلاعیه بن کتاب سال 97 دانشجوی5 ارديبهشت 1397
کارگاه مدل سازی MOSAIC
برگزاری کارگاه مدل سازی MOSAIC
کارگاه مدل سازی MOSAIC5 ارديبهشت 1397
دایر بودن کلیه کلاس های درس در هفته آخر اسفند 1396
دایر بودن کلیه کلاس های درس در هفته آخر اسفند 1396 20 اسفند 1396
انتصاب معاون آموزشی
انتصاب سركار خانم دكتر فریبا گنجی به عنوان سرپرست معاون آموزشی جدید دانشكده مهندسی شیمی
انتصاب سركار خانم دكتر فریبا گنجی به عنوان سرپرست معاون آموزشی جدید دانشكده 12 اسفند 1396
برگزاری كارگاه
برگزاری كارگاه "فرصت های آموزشی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی در کشور چین"
برگزاری كارگاه "فرصت های آموزشی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی در کشور چین" توسط دکتر گنجی دوست2 اسفند 1396